Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Unionsflagg [1815.04.10]

Unionsflagg [1815.04.10]

Orlogs- Statsflagg Sverige-Norge /

“Res. hvorved bestemmes et Unionsflag, der første Gang skal heises den 06/06 1816, og siden ved alle forekommende Leiligheder paa alle Fæstninger, Skandser Batterier og Krigsfartøier.
(Dette Flag deltes ved et gult Kors i 4 Felt, hvoraf de 3de vare mørkeblaa, og det 4de øverst ved Flagstangen rødt med et hvidt Kors paa Kryds).” 1

  1. Grahl-Madsen, A. «Forslag til lov om flagg og flaggbruk » s26. Utg. Norges Handelshøyskole. Bergen, 1972.
  1815  /  History  /  Last Updated May 26, 2021 by antipodes café  /