Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Unionsflagget [1815.04.10]

Unionsflagget [1815.04.10]

Orlogs- /Statsflagg Sverige-Norge /

“Resolution, hvorved bestemmes et Unionsflag, der første Gang skal heises den 06/06 1816, og siden ved alle forekommende Leiligheder paa alle Fæstninger, Skandser Batterier og Krigsfartøier. (Dette Flag deltes ved et gult Kors i 4 Felt, hvoraf de 3de vare mørkeblaa, og det 4de øverst ved Flagstangen rødt med et hvidt Kors paa Kryds).”1

  1. «Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.v., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, for Aaret 1815» s232. Utg. Trykt paa Udgiverens Forlag hos Grøndahl, Ch. Christiania, 1816
  1815  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: