Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Unionsflagg [1815.03.07 > 1844]

Unionsflagg [1815.03.07 > 1844]

Orlogsflagg Sverige-Norge /

“Le Roi Charles XIII convoqua, le 07/031815 un conseil mixte de Suéde et Norvége. (…) La fraction de celui de Norvège adopta les coleurs et les dimensions qui ont été réunites au pavillon et qui existent maintenant. Il avait été observé que les coleurs proposées étaient celles du Dannemarc; mais sur l’assurance des membres du conseil norvégien, que ces couleurs étaients cells de la Norvège, le Roi y accéda.”1

“Kongl. Resolution, at da i følge Grundlovens §111. Orlogsflaget for begge Riger bør blive et fælles Unionsflag, (…) Saaledes som det sees i den Protokollen vedføiede Tegning.”2

“(…) Orlogsflaggan för Kongl. Maj.te, begge Riken borde blafra en gemensam unionsflagga, så har Kongl. Maj.te nådes funnet godet uti Svenska orlogsflaggan borde aplajer de Nordiska fargorna (…)”3

“Det var saaledes det svenske Flag, der var erklaret for Unions-Flag, kun at eet af de mindre Felt vaar forandret fra blaat til rødt og hvidt, hvilken ringe Deel skulde bære norge til Skue, og enda ikke det hvide kors i den Form, hvori det fandtes i det norske Flag, nemlig horizontalt.”4

“det nye felles orlogsflagg brukt som svensk postflagg frem til 1844.”5

  1. Carl Johan. Brev til Stortinget (1837.01.24) Sitert i «Recueil de lettres, proclamations et discours de Charles Jean, Roi de Suède et de Norvége» s303. Utg. Deleen, C. Stockholm, 1838
  2. «Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser m.m., som siden 1814 ere udkomne, i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgiven samt forsynet med alphabetisk Register» s59. Utg. Guldberg & Dzwonkowski. Christiania, 1837
  3. «Protokol av 1815.03.07» Riksarkivet. Stockholm
  4. Vogt, J.H. «J.H. Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed» s49. Utg. Malling, P.T. Christiania. 1871.
  5. Kolltveit, B. «Postflagget» s68. Årbok 2000. Utg. Norsk sjøfartsmuseum. Oslo, 2001
Tegning fra protokol signert av Kong Karl XIII
Foto: © Riksarkivet. SE, 2021
“Dette flag skiller sig fra det oprindelige svenske flag kun derved, at det har unionsmærke og ved at felterne nærmest stangen er kvadratiske. Det benyttedes i begge lande, dog i Sverige med rektangulært unionsmærke, til 1844 eller i 29 år.”
(Anker, C.J. «Tegninger af Norges flag i dets forskjellige skikkelser gjennem tiden» s8. Utg. Malling. Kristiania, 1888)
  1815  /  Historie, Orlogsflagg  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: