Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Unionsflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

Unionsflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

“Le Roi Charles XIII convoqua, le 7 mars 1815 un conseil mixte de Suéde et Norvége. Le §3 de la constitution du 4/11 1814 fut exainé par les deux conseils. La fraction de celui de Norvège adopta les coleurs et les dimensions qui ont été réunites au pavillon et qui existent maintenant. Il avait été observé que les coleurs proposées étaient celles du Dannemarc; mais sur l’assurance des membres du conseil norvégien, que ces couleurs étaients cells de la Norvège, le Roi y accéda.” 1

“Kongl. Resolution, at da i følge Grundlovens §111 Orlogsflagget for begge Riger bør blive et fælles Unionsflag, (…) Saaledes som det sees i den Protokollen vedføiede Tegning.” 2

Tegning fra Protokol 1815.03.07. Foto: Riksarkivet, Stockholm. © 2021

“Det var saaledes det svenske Flag, der var erklaret for Unions-Flag, kun at eet af de mindre Felt vaar forandret fra blaat til rødt og hvidt, hvilken ringe Deel skulde bære norge til Skue, og enda ikke det hvide kors i den Form, hvori det fandtes i det norske Flag, nemlig horizontalt.”3

“Dette flag skiller sig fra det oprindelige svenske flag kun derved, at det har unionsmærke og ved at felterne nærmest stangen er kvadratiske. Det benyttedes i begge lande, dog i Sverige med rektangulært unionsmærke, til 1844 eller i 29 år.”4

Ljunggren, M. Sjöhistoriska museet, Stockholm, 2019.O 00435.
  1.  Charles Jean. Brev til Stortinget 1837.01.24. Sitert i «Recueil de lettres, proclamations et discours de Charles Jean, Roi de Suède et de Norvége» s303. Utg. Deleen, C. Stockholm, 1838.
  2. Guldberg & Dzwonkowski. op. cit. s59.
  3. Vogt, J.H. op. cit. s49
  4. Anker, C.J. «Tegninger af Norges flag i dets forskjellige skikkelser gjennem tiden» s8. Utg. Malling. Kristiania, 1888.
  1815  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /