Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norges Flagg – Eidsvoll [1814.05.19]

Norges Flagg – Eidsvoll [1814.05.19]

“På Eidsvoll oppbevares det et flagg som etter tradisjonen ble heist utenfor Eidsvollsbygningen 19. mai 1814, dagen da Christian Frederik tok imot kongevalget. Flaggingen er omtalt i nedtegnelsene til et par av idsvollsmennene. Men dette flagget kom først til Eidsvoll omkring 1900, og
det er litt påfallende at løven ikke vender den veien Christian Frederik hadde bestemt, og at det er et handelsflagg uten splitt.” 1

“I katalogen blir det opplyst at flagget ble brukt på Eidsvoll jernverk under riksforsamlingen i 1814.
I årsberetningen for “Selskapet til Eidsvollsbygningens Udstyr” fra 1914 blir det opplyst at flagget ble heist ved Eidsvollsbygningen 17. mai 1914.

Rekatangulært flagg (N:280 cm x 415 cm) rødt med hvitt kors. Gyllengul løve i øvre venstre hjørne. Løva er vendt mot venstre, dvs. mot flaggstanga. Dette er heraldisk riktig, men avviker fra andre kjente utgaver av “løveflagget” hvor løva er vendt mot korset. Løva er antagelig av silkestoff, og er applikert på et rødt ullstoff. På kvadratet med løva (både ullstoff og løve) kan man se spor av et rutemønster som kan være en tidligere kvilting/vattering. Kanskje kan hele stoffstykket ha en annen opprinnelse, og være montert på flagget sekundært.” 2

Foto: © Anne-Lise Reinsfelt / Eidsvoll 1814

  1. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet, Oslo, 2014.
  2. “Flagg” Digitalt Museum, 2014

Tegning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1814  /  History  /  Last Updated March 2, 2021 by antipodes café  /  Tags: