Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Norsk flagg [1814.05.19]

Norsk flagg [1814.05.19]

Kroningen på Eidsvoll /

“Det ble flagget ved hovedbygningen på Eidsvoll verk den 19/05 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale, etter kongevalget 17/05.” 1

“Det norske Flag vajede uden for Sahlens Vinduer og tre Gange 27 Skud skraldede i Fjældene. Kongen folod Salen i Samme Procession som han indtraadte i den ledsaget af et almindeligt ‘Konge leve’.” 2

“Flaggingen er omtalt i ned tegnelsene til et par av Eidsvolls mennene. Men dette flagget kom først til Eidsvoll omkring 1900, og det er litt på fallende at løven ikke vender den veien Christian Frederik hadde bestemt, og at det er et handelsflagg uten splitt.” 3

“All illustrations from 1814 show the swallow-tailed flag hoisted outside the Eidsvoll Building, where the Norwegian constitution was drafted, while the flag without swallow tails flew from merchant vessels in Norwegian and foreign ports.” 4

Foto: “Løva er vendt mot venstre, dvs. mot flaggstanga. Dette er heraldisk riktig, men avviker fra andre kjente utgaver av ‘løveflagget’ hvor løva er vendt mot korset. Løva er antagelig av silkestoff, og er applikert på et rødt ullstoff.” © Eidsvoll 1814. Eidsvoll Verk, 2014 EM.01028.
  1. Fure, E og Johannessen, K. «Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814» RA, 2014.
  2. Aal, J. 1814.05.19. Sitert i «Eidsvoll 1814» s322. Utg. Dreyer. Oslo, 1989.
  3. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet, Oslo, 2014.
  4. Munksgaard, J.H. «The lion flag». ICV-23 (Proceedings). Yokohama, 2009.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1814  /  Den Norske løve, History  /  Last Updated May 3, 2021 by antipodes café  /  Tags: