Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Norges Flagg – Eidsvoll 1814 [1814.05.17]

Norges Flagg – Eidsvoll 1814 [1814.05.17]

“Det ble flagget ved hovedbygningen (Eidsvollsbygningen) på Eidsvoll verk den 19. mai 1814 da Christian Frederik avla ed og holdt sin trontale, etter kongevalget 17. mai. I katalogen blir det opplyst at flagget ble brukt på Eidsvoll jernverk under riksforsamlingen i 1814.
I årsberetningen for “Selskapet til Eidsvollsbygningens Udstyr” fra 1914 blir det opplyst at flagget ble heist ved Eidsvollsbygningen 17. mai 1914.”1

“Rekatangulært flagg (N:280 cm x 415 cm) rødt med hvitt kors. Gyllengul løve i øvre venstre hjørne. Løva er vendt mot venstre, dvs. mot flaggstanga. Dette er heraldisk riktig, men avviker fra andre kjente utgaver av “løveflagget” hvor løva er vendt mot korset. Løva er antagelig av silkestoff, og er applikert på et rødt ullstoff. På kvadratet med løva (både ullstoff og løve) kan man se spor av et rutemønster som kan være en tidligere kvilting/vattering. Kanskje kan hele stoffstykket ha en annen opprinnelse, og være montert på flagget sekundært.”1

Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Eidsvoll 1814

1 Digitalt Museum

  1814  /  Norges Flaggene  /  Sist oppdatert: January 10, 2014 av  /