Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Norsk splittflagg [1814.03.25,29]

Norsk splittflagg [1814.03.25,29]

Utbedring av tegning; godkjent /

“Stibolt hadde nye tegninger ferdig 25/03, og bare fire dager senere fikk de regentens godkjenning. Heller ikke disse tegningene later til å være bevart.” 1

  1. Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet. Oslo, 2014.

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

*Tegning: fra tiden; ukjent illustratør. Original i Forsvarsmuseet. Foto: Ersland, G.A. «Krigsmakt og kongemakt 900-1814» Utg. Eide. Bergen, 2000. [Flagget ble vendt, kanskje for en rask kopi, ettersom alle eksisterende løver så mot dexter]
  1814  /  Den Norske løve, History  /  Last Updated April 30, 2021 by antipodes café  /