Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Riksvåpen [1937.03.19]

Riksvåpen [1937.03.19]

Definisjon, uten bestemt tegning /

Kgl. Resolusjon: “1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.
2. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongskrone med rikseple og kross.
3. Alle teikningar til riksvåpnet til bruk for offentlege institusjonar må bli godkjende av Utanriksdepartementet, so frarm dei ikkje er eller blir fastsett av kongen.
4. Noregs riksinnsigle skal i stempelen ha riksvåpenet i skjoldform under kongskrone med kongsnamn og kongstitel i omskrift.
5. Den Kgl.Res. fra 14/12 1905 om riksvåpnet og riksinnsiglet gjeld ikkje lenger.”1

  1. Sitert i «Norsk Lovtidende» s81-f. Utg. Grøndahl. Oslo, 1937
  1937  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.07. av antipodes café  /  #: