Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  norsk flagg og rødt flagg [1938]

norsk flagg og rødt flagg [1938]

“Ingen motsetning” /

“Men akkurat som der ingen motsetning behøver være mellem det nasjonale og det internasjonale, behøver det heller ikke være nogen motsetning mellem vårt nasjonale flagg –som jo i virkeligheten er et frihetssymbol, ikke bare nasjonalt, men også socialt– og det internasjonale, røde flagg. Når vi arbeider for et socialistisk Norge, så er det nasjonal gjerning fordi det betyr et rikere og lykkeligere Norge.
I mange bygder er det enda slik at det røde flagg og Internasjonalen virker skremmende på folk, det er noget fremmed, truende ved dette nye. Hvorfor ikke her bruke det røde og det norske flagget side om side, ja, gjerne synge ‘Ja, vi elsker’ ved siden av Internasjonalen for nettop å markere at det i virkeligheten ingen motsetning er.”1

  1. «Agitasjon og propaganda» s16-f. Utg. Arbeidernes oplysningsforbund. 1938

 

  1938  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.07. av antipodes café  /