Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “det rene norske Flag” [1879.03.13]

“det rene norske Flag” [1879.03.13]

Flaggmøte (Bjørnson / Sars) /

[1879.03.12]

ANNONSE: “Da vi finder, at den Bevægelse, som er sat i Gang mod Lovforslaget om det norske Flag, alene er bleven mulig derved, at Følelser er fremkaldte, som ved en rigtigere Udredning vilde have baaret til den modsatte Kant; –og da vi finder, at mange af de Udtalelser, som faldt under Ophidselsen, er uværdige for et selvstændig og ærekjært Folk, –indbyder vi til et Møde i Arbeidersamfundets Festsal Torsdag den 13/03 kl.8 Aften.

  • 1) forat udrede Sagens Betydning og Historie;
  • 2) for at nedlægge Protest mod faldne Udtalelser;
  • 3) forat hævde, at Flagsagen ikke er et Anliggende for enkelte Stænder, men for hele det norske Folk.”1

[1879.03.13]

— Bjørnson: “(…) Flagsagen, har sin Historie, og det er det sørgelige ved vor Opdragelse at den Historie, som for os skulde være den vigtigste, nemlig vor Udviklings- og Selvstændighedskamp fra 1814, den læses ikke, Ikke i nogen Latinskole, ikke i nogen Almuskole (Latter), saa det tør jeg rolig sige, at de fleste af dem som er her, kjender den ikke, og -over det hele Land- de fleste kjender den ikke. Derfor er vi komme sammen her, for stille og værdigt at lægge frem ogsaa denne Sags Historie og dene Sags Betydning. (…)
— Sars: (…)Vort Formaal, ved at sammenkalde dete Møde, har ikke været at arbeide for den eller den Afgjørelse af det for Storthinget fremsatte Forslag vedkommende Flaget, men at virke til at Eftertanke og Rundskab, istedetfor Uvidenhed og Partifanatisme fører det store Ord i den offentlige Forhandling om, hvad vi med saa mange af Norges bedste Mænd i Fortid og Nutid betragte som et vigtigt Nationalanliggende. (…)”
— Bjørnson: “(…) slutter vi dette Møde med et Hurra for det rene norske Flag.” 2

  1. Morgenbladet. s3. Kristiania, 1879.03.12
  2. «Flagsagen» s8-ff. Det Norske Landsflag af 1821 s1-f. Jensens Bogtrykkeri. Kristiania, 1879

 

 

  1879  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /