Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagg- og lovforslag [1836.07.07]

Flagg- og lovforslag [1836.07.07]

Norges tollflagg (Tollkomiteen) /

INNSTILLING:“§35. [før §34]. (…) skulle de Betjente som krydse ved Kysterne eller i Fjordene, Havnene o.l., føre Coffardieflaget med anbragt Split og Tunge, og med Indskrivt: “Kongeligt Toldflag”. Naar deforevise saadant Tegn eller helse saadant Flag, kan Undskyldning med ikke at have kjendt dem saameget mindre antages.
Det her omhandlede Flag bliver ogsaa at benytte ved Toldboderne saavelsom paa ethvert Sted, hvor Flag i Toldvæsenets Anliggender bruges.”1

  1. Stortingsforhandlinger 1836, des. s396-586

  1836  /  Historie, Norges Flaggforslag  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /  #: ,