Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flagglovforslag [1836.07.07]

Flagglovforslag [1836.07.07]

Norges handelsflagg (Konstitusjonskomiteen) /

Odelstingsinstilling: “til forslagene fra Sørensen, Holst og Foss til lov om det norske handelsflagget og fra Hjelm ang. samme tema, vedlagt gjenpart av Finansdepartementets innstilling, datert 22/11 1833.
(…) 7 vedlegg:

1) [1836.03.24]
2) [1836.04.06]
3) Attest fra ekspedisjonssekretær Gluckstad, datert 1836.04.28
4) Bekjentgjørelse fra generalkonsul Westzynthius i Barcelona, på svensk [1836.04.06]
5) Skriv fra repr. Hjelm, datert 1836.05.02, vedlagt børsliste fra Riga på tysk
6) Forslag til lov om det norske flagg med tegninger
7) P. Petersens avhandling om kongeriket Norges våpen m.v. 1. del med tegninger samt en trykt utgave av avhandlingen, slik den ble utdelt til stortingsrepresentantene.” 1

“Committeen sig at paapege og omhandle følgende a) Det norske Orlogsflag. (…) Ethvert af de forende Riger beholder som Orlogsflag sit eget Nationalflag med tilføiet Split og Tunge, men begge optage i samme et fælleds og tydeligt iøinefaldende Unionsmærke.” 2

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
  2. Stortingsforhandlinger 1836, juli. s154.

  1836  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /  #: ,