Info Panel
You are here:   Home  /  'Lov'

Flagglovforslag [1836.07.07]

Norges handelsflagg (Konstitusjonskomiteen) / Odelstingsinstilling: “til forslagene fra Sørensen, Holst og Foss til lov om det norske handelsflagget og fra Hjelm ang. samme tema, vedlagt gjenpart av Finansdepartementets innstilling, datert …

Jul 1836 Read More →

Norges handelsflagg [1821.06.19]

Lov forslag /

Jun 1821 Read More →

Norges handelsflagg [1821.05.16]

Lovforslag /

May 1821 Read More →

Norges handelsflagg [1821.05.11]

Lovforslag / Odelstinget: “Tilleggsinnstilling, datert 07/05, ang. det norskehandelsflaggets utseende. Innstilling, datert 11/05, fra Revisjonskomiteen ang. forslag til lov om flaggets utseende.”1 Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017Se: s639-642. …

May 1821 Read More →

Lovforslag [1821.04.27]

Norges flagg (Revisjonskomiteen) / “§1. Kongeriget Norges Coffardieflag skal være et i 4 lige store, 2 hoirøde og 2 hvide, retvinklede firkanter afdeele Flag. Den øverste Fiirkant, nærmest Flagstangen eller …

Apr 1821 Read More →

Flagglovforslag [1821.02.20]

Norges handelsflagg / “Forslag fra repr. Jacob Aall til lov om Norges handelsflagg.”1 Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017Se: s90. SA, SEP s24. og Kiellands, G.S. 1820.12.15

Feb 1821 Read More →