Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Lovforslag [1821.04.27]

Lovforslag [1821.04.27]

Norges flagg (Revisjonskomiteen) /

“§1. Kongeriget Norges Coffardieflag skal være et i 4 lige store, 2 hoirøde og 2 hvide, retvinklede firkanter afdeele Flag. Den øverste Fiirkant, nærmest Flagstangen eller Gaffelen, naar Flagget heises fra Messanen, skal være hvid, og i samme anbringes Rigets Vaaben, den norske Løve med hellebarden, vendt ud fra Flagstangen. Fiirkanterne ved Siden af denne og under samme skulle være høirøde. Den fjerde og ydre af de 2de nederste
Fiirkanter skal være hvid og i samme 5 gule Stjerner i en saadan Stilling, at de 4 i Midten af denne Fiirkant danne en regulair Qvadrat, i hvis Midte den 5 Stjerne skal være anbragt. §2. Saasnart dette Flag af Barbareskerne er anerkjendt, skal samme bruges af de norske Coffardi-skibe i alle Farvande uden Undtagelse, men indtil en saadan Anerkjendelse er bevirket, ikkuns i saadan Fart, til hvilken Tyrkisk Søepas ei udfordres.” 1

  1. Stortingsforhandlinger, 1821, mai. s528-f.
  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: