Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Stortinget oppløses [1836.07.02]

Stortinget oppløses [1836.07.02]

(Carl III Johan) /

“I Overeensstemmelse med den af Os i Vort Statsraad tange Beslutning have Vi naadigst villet befale og bemyndige Vor Statsraad, Hr. Jonas Collett, til, i Forening med Vor norske Regjerings øvrige Medlemmer, at opløse det nu forsamlede 8de ordentlige Storthing næstkommende Fredag, den 8de Juli, og til den Ende at oplæse og overlevere Storthinget den af Os under Dags Dato i saa Henseende udfærdigede naadigste Meddelelse.
(…) Da Grundlovens §80. forskriver, at et ordentligt Storhing ikke kan forblive samlet over 3 Maaneder uden Kongens Tilladelse, have vi naadigst tilladt nærværende Storthing at fortsætte sine Forhandlinger 2de Maaneder over denne Tid. —Vi finde det nu for det Almindeliges Vel tjenligt at opløse Storthinget, og erklære herved, i Overeensstemmelse med Grundlovens §80., Norges Riges 8de Storthing hævet.
– Vi forblive Norges Riges Storthing med al kongelig Naade og Yndest velbevaagen.”1

  1. Carl III Johan. «Kongelig Rescript og Tale 1836.07.02» Signert av Norges statsminister i Stockholm Severin Løvenskiold. Sitert i «Den Constitutionelle.» s3. Christiania, 1836.07.09
  1836  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /