Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

“Kirkenes var det siste stedet som ble okkupert i Norge under andre verdenskrig, og det første som ble befridd. Bildet viser sovjetiske soldater som møter norske kvinner og menn i det frigjorte Sør-Varanger 25. oktober 1944. Under den tyske tvangsevakueringa og nedbrenninga av Finnmark høsten 1944, gjemte 3–4000 mennesker seg i gruvetunnelene til A/S Sydvaranger i Bjørnevatn.”(1)

“25. oktober 1944
Etter harde kamper tok styrker fra Sovjetunionen kontroll over Kirkenes. Da de sovjetiske styrkene gjorde det endelige forsøket på å erobre Kirkenes, hadde om lag 6400 mennesker fremdeles tilhold i Kirkenes-Bjørnevatn-traktene.
4000 hadde søkt ly for bomberegn og mitraljøse-ild i en av gruvegangene til gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Bjørnevatn.
Klokken 02:15 natt til 25. oktober sto fire soldater fra Den røde armé i tunnelåpningen og sa til de mange tusen som hadde søkt tilflukt i tunnelen: «Dere er frie, heis det norske flagget».”(2)

1) BjørnevatnWikipedia.
2) Kjapp innføring: Dette bør du vite om frigjøringen av Øst-FinnmarkNRK Finnmark

Bilder: Fotokhronika TASS / NTBs krigsarkiv i Riksarkivet

  1944  /  History  /  Sist oppdatert: November 10, 2019 av antipodes café  /