Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

Frigjøringen av Kirkenes [1944.10.25]

“Kirkenes var det siste stedet som ble okkupert i Norge under andre verdenskrig, og det første som ble befridd. Bildet viser sovjetiske soldater som møter norske kvinner og menn i det frigjorte Sør-Varanger 25. oktober 1944. Under den tyske tvangsevakueringa og nedbrenninga av Finnmark høsten 1944, gjemte 3–4000 mennesker seg i gruvetunnelene til A/S Sydvaranger i Bjørnevatn.” 1

“25. oktober 1944
Etter harde kamper tok styrker fra Sovjetunionen kontroll over Kirkenes. Da de sovjetiske styrkene gjorde det endelige forsøket på å erobre Kirkenes, hadde om lag 6400 mennesker fremdeles tilhold i Kirkenes-Bjørnevatn-traktene.
4000 hadde søkt ly for bomberegn og mitraljøse-ild i en av gruvegangene til gruveselskapet A/S Sydvaranger ved Bjørnevatn.
Klokken 02:15 natt til 25. oktober sto fire soldater fra Den røde armé i tunnelåpningen og sa til de mange tusen som hadde søkt tilflukt i tunnelen: «Dere er frie, heis det norske flagget».”(2)

“Dette [varmt og nært forhold til flagget] ble fornyet under andre verdenskrig, da bruk av det norske flagget var forbudt, og ble erstattet med okkupasjonsmaktens symboler.” 3

1) BjørnevatnWikipedia.
2) Kjapp innføring: Dette bør du vite om frigjøringen av Øst-FinnmarkNRK Finnmark

  1. Bjørnevatn“, Wikipedia.
  2. “Kjapp innføring: Dette bør du vite om frigjøringen av Øst-Finnmark” NRK Finnmark
  3. Forsvarets mediesenter “Sikk og brukk” s.76, 2016

Bilder: Fotokhronika TASS / NTBs krigsarkiv i Riksarkivet

  1944  /  History  /  Last Updated December 4, 2020 by antipodes café  /