Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1815.10.21]

Flaggforslag [1815.10.21]

“Odelstinget: Anonymt forslag med bokstaver K.D., uten dato, oversendes 5. komité.” Stortinget: “s347.SA, OEP 377, vedlagt OEP 346.”

“Med Hviidt Snevid Kolør —
og den i det Norske Vaaben: Løven med Kron. og Hilbaard
N. Løven teinged med Blaadt
eller Rødt Kolør —
fra gult bevare os gud.”1

Avvist: 1815.12.17: “Endu mindre kan Commiteen tage hensyn paa et 5te Committe til Afbenyttelse tilstillet anonymt Forslag, da den deri underligen anbragte og uheldigen valgte Allegorier ikke synes at fortjene nogen Opmærksomhed.” 2

  1. Anonymt forslag, in. litt. Foto: Stortinget.
  2. «Stortings Forhandlinger 1815-1816» s88. Utg. Holst, No.5. Christiania, 1819.

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: