Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  «Sveitflagg» [1940-12-26]

«Sveitflagg» [1940-12-26]

“Sveiten har sveitflagget, som er solkorset i gull og rødt med sverd på sort duk. Lengde 150cm bredde 6:9. Solkorsets diameter 4:9. Avstanden fra solkorsets sentrum til stangsiden 4:9. I øverste hjørne er merket med gullbokstaver sveitens navn.”1

“Under Rikshirdens Jolegilde på Matstova 2. juledag ble denne nye kampsang sunget for første gang i Østfold.

‘Det bryter et lys gjennem skyen,
et varsel om tidens hverv.
Vi fører til seier gjennem byen
vårt sveitflagg med solkors og sverd.

[Ref.] Vi er Vidkun Quislings hirdmenn,
den norske grihetskampens hær,
et uttrykk for nørronaviljen,
den stand som staten bær.

Quislings hird marsjerer,
over vårt Norge gryr det nå av dag
og foran i kampen vaier solkorsflagg.
Fremad, Quislings hirdmenn.
Vi kjemper for frihet og ære,
for orden, for rettferd og fred.
Vi fanen til seier skal bære,
den røde fronten skal ned.

[Ref.]

Så la da signalene gjalle,
på marsj imot seier vi går,
og om vi i kampen skal falle,
så vet vi at merket det står.

[Ref.] ’ ”2

  1. «NS årbok» s140-f. Utg. Rikspropagandaledelsen. Oslo, 1944
  2. «Quislings hird marsjerer» Den Nye Tid. Sarpsborg-utgaven. 1940.12.30 [Kampsang: Hoff, O.L.]
  1940  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.08. av antipodes café  /  #: