Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Husflagg: Norske skip [1941.03.13]

Husflagg: Norske skip [1941.03.13]

Norske splittflagg med anker (Nortraship) /

“Efter forslag fra Nortraships London kontor har h.m Kongen og Regjeringen godkjent et husflagg for skipene i den norske handelsflaate. Det er et splittflagg uten den blaa tungen med et gyllent anker i den øvre firkanten nærmest flaggstangen anbragt diagonalt fra hjørnet nærmest flaggstangen ned mot midtpunktet i flagget. Lengde og bredde er 1 forholdet fire til tre, 72 og 54 tommer, for de mindre skip 64 og 48 tommer. Foreløbig har kontoret i London bestilt 400 av de store flaggene som ventes levert i midten av mars. (…)”1

  1. Braatøy, B. [Redaktør] «Meddelelser fra Skipsfartsdirektøren» #16. s18. The norwegian shipping and trade mission. Arnesen Press. Brooklyn, 1941.03.13
  1941  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.07. av antipodes café  /  #: