Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Nordisk kvenflagg [2010.10.26]

Nordisk kvenflagg [2010.10.26]

“Flaggsaken har vært en gjenganger i landsmøtene og landsstyremøter hele 2000-tallet om ikke enda lenger. Fra nei (‘Vi har nok flagg i Norden’) til kanskje (‘Ja, mange finsk-ugriske minoriteter har jo flagg’) ble det nå et historisk ja (‘Et flagg er et viktig symbol’). Fire forslag var presentert, et av dem var flagget til Kvänlandsförbundet.”1

  1. Koivulehto, L «Vil ha nordisk kvenflagg» s.9 Ruijan Kaiku 2010.04.16

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0) [fra avis]

ref.:

A – B
C – D

A) Huru, H
B) NKF
C) The Nord Land – Sørfinnset (Notvik, M. 2006)
D) Qväm Østlandet

  2010  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /