Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Kongeriget Norges Grundlov [1814.11.04]

Kongeriget Norges Grundlov [1814.11.04]

“§ 111. Norge har Ret til at have sit eget Coffardie-Flag. Dets Orlogs-Flag bliver et Unions-Flag.”1

Grunnloven høsten 1814 etter unionen med Sverige.

Norges overordentlige Storthing i Christiania den 4de November 1814.

1 Naskonalbiblioteket
  1814  /  Dokumenter  /  Sist oppdatert: January 10, 2014 av  /