Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kvenflagget – forslag [2015.01.30]

Kvenflagget – forslag [2015.01.30]

Uttalelse fra Kvensk råd /

“Kvensk Råd, som er en samarbeidsplattform for Norske Kveners Forbund [NKF] og Kvenlandsforbundet [KLF], vil ikke – og skal ikke uttale seg om hvordan et eventuelt flagg for nkf skal se ut.
De ulike organisasjonene har nå oppnådd enighet om en felles, offentlig kvensk dag – kvenfolkets dag 16/03. Vi ønsker at neste steg nå er ett felles flagg som alle kan stå inne for, f.eks. et kombinasjonsflagg av de vedtatte flaggene til KLF og STR-T.”1

  1. Kvensk Råd. Sitert i «Ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten» Halti kvenkultursenter. www.kvenkultur.no/ 2015.01.30 [Hentet: 2021]
  2015  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.11. av antipodes café  /