Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kongeflagget [1905.11.04]

Kongeflagget [1905.11.04]

Åpen debatt (Nielsen) /

“Hr. Redaktør!
En Indsender i ‘Aftenposten’ for igaaraftes har bragt paa Bane Gjenindførelsen af Norges Kongebanner fra Middelalderen: Purpurflaget med den kronede gyldne Løve. Samme Tanke har allrede i nogen Tid været omtalt paa sagkyndige Hold, historiske og kunstneriske, og jeg tror, den ogsaa ude iblandt vort Folk vil vinde almindelig Tilslutning. Skjønt Tiden er knap, kan dog ikke deri søges nogen afgjørende hindring.
Dette Flag sjendes fra det 13de Aarhundrede, hvorimod det er en Misforstaaelse at bringe det i Forbindelse med Magnus Barfots Navn. Det er Haakon IV’s, Haakon V’s og Haakon VI’s Flag, og dette er det Kongeflag i Lighed med bl.a. det gamle engelske og spanske. Jeg tillader mig at anbefale Tanken om Gjenindførelsen af dette Flag, som er det gamle nationale norske Merke.”1

  1. Nielsen, Y. «Norges Kongebanner» Aftenposten 623. s1. Oslo, 1905.11.04

 

  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /