Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1905.11.12-23]

[1905.11.12-23]

“Folkeavstemningen skulle formelt ikke gjelde styreformen, men prins Carls kandidatur. (…) regjeringen gjorde det klart  at den ville gå av dersom folkeavstemningen ikke ga det resultatet den ønsket. Det var en trussel som ble tatt på alvor i 1905.”1

  1. Steine, B.A. «Folkeavstemningen om monarki i 1905» www.norgeshistorie.no/ 2015 [2020.11.02]
  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /