Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag (A)[1814.10]

Flaggforslag (A)[1814.10]

“Det flag, som paa nærværende tid er bestemt af kongen som Norske Flag, er paa ingen maade hensigkomesligt, thi vel skal den Norske Løve anbringes i Flaggets øvreste Hjørne, men da dette er den erneste forskiel imellom det Norske og Danske Flag, saa er det umuligt i nogen afstand, eller ved mindre sigtbard Krys, at kørede disse tynde Flagge fra hinandre, hvoraf lettelig kunde opkomme fejllagelser, som en atter anden gang kunde have meget ubehagelige følger.

Derforuden er det en bekendt sag, at malerier i et flag, meget formidnsker dete styrke og varighed, saasom flagdugen heslig krækkes paa de steder hvor malerierne ere undbragte. Af de nu anførte aarsager, kan den norske nation velge sig et flag som er kiendeligt fra de flagge der konges af andre nationer, saresom tillige er smukt og simpelt.

Paa efterstaaende Blad har jeg maled 24 forskiellige Flagge i blandt hvilke dra muliger kunde findes et som ansaaes pasdende. Naar jeg skulle bestemme, hvilket Flag der skulde Konges, da valgte jeg det flag som paa tegningen er betegnet Nº1, da det forekommer mig at som baade smukt og simpelt og da det tillig har saameget tilfælles med det flag Nationen forsom kan betient sig af.” 1

“Disse anonyme forslagene kom inn til Stortinget høsten 1814. De likner mer på signalflagg enn på nasjonalflagg og forteller hvor usikre nordmenn var på hvordan et fremtidig flagg skulle se ut. Alle er i to eller tre av fargene rødt, hvitt, gult og blått. Legg ellers merke til forslaget med bokstaven N for Norge.” 2
  1. Anonymt Forslag. in litt. 1814.10. Originalt i Stortingsarkivet.
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 63. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012.
  1814  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated May 6, 2021 by antipodes café  /  Tags: