Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Dannebrog [1600–1800-tallet]

Dannebrog [1600–1800-tallet]

Dansk-Norske Slaveskip /

“Mellom 1600- og 1800-talet vart om lag 120.000 menneske mot sin vilje tekne med dansk-norske skip til Amerika. Av desse døydde i overkant av 15 prosent under reisa over Atlanterhavet. Den dansk-norske slavehandelen var på sitt største mot slutten av 1700-talet. I 1792 vart det kunngjort at om 10 år ville slavehandel bli ulovleg i Danmark-Noreg. Dette leia til ei nær dobling av talet på menneske skipa ut frå Gullkysten som slavar i dansk-norske skip. Forbodet mot slavehandel som vart innført i 1803 leia ikkje til nokon umiddelbar stopp. Mellom 1803 og 1806 veit me at minst 1275 menneske årleg vart tekne til Amerika.” 1

  1. Hove, J.O. «Dei vestindiske øyane og den dansk-norske slavehandel» www.arkivverket.no/ 2017.11.20

  1670  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: