Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Sørgeflagg [1600-tallet]

Sørgeflagg [1600-tallet]

Dannebrog i svart-hvitt /

[1662] “01/04 viste der sig et Skib paa Københavns Red, fø­rende sorte Flag; det hjembragte Liget af Kong Frederik II.s Broder Magnus fra Kurland.”1

[1669] ” De Sørge Flag, som efter Kong Christian den Femtes Død vaiede fra Holmen og Kronborg, bleve ved en kongelig Ordre af den 08/09 igjen befalede nedtagne og i deres Sted atter ‘det sædvanlige røde’ heist.”2

[1730] “Kong Christian den 6tes første skriftlige Ordre til Admiralitetet, “Kong Christian den 6tes første skriftlige Ordre til Admiralitetet, dateret den 18/10 1730, befalede, at der som Sørge-Tegn for hans afdøde Fader skulde heises sorte istedetfor røde Flag med et hvidt Kors i paa Kronborg, Nyholm og Søe-Batterierne paa Kjøbenhavns Rhed (…)”3

“Ved Kong Christian den Sjettes død blev den samme Sørgedragt anlagt af officiererne, som for kong Friderich den Fjerde;
men Flagene paa Kronborg bleve ikke forandrede, da det ved Flag Reglamentent 1743 var bestemt (…)”4

“Svart har vært fargen for sorg i mange hundre år. På 1600- og 1700-tallet kunne den røde fargen i dannebrog byttes ut med sort. Altså et sort flagg med hvitt kors.”5

Se: Smith, A. «Epitafium over Johannes Hiermann» Stavanger domkirke, 1664. Foto: [cc by-nc] Arkeologisk museum Sf.17974 Universitetet i Stavanger, 2020 [det.]

  1. «Kong Fredrik den tredjes Sømagt – Det Dansk-Norkse Søværns historie 1648-1670» s220. Odense, 1896
  2. Garde, H.G. «Efterretninger om den danske og norske Søemagt» II. s68. Kjøbenhavn, 1832
  3. Garde, H.G. «Efterrentninger om den danske og norske søemagt» III. s44. Kjøbenhavn, 1833
  4. Garde, H.G. 1833, op. cit. s349.
  5. Munksgaard J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til” s122. Vestagdermuseet, 2012

• Egen tolkning: antipodes café 2020 (CC0)

  1662  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: