Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Fremmed flagg [1723.01.15]

Fremmed flagg [1723.01.15]

På andre nasjoners skip /

“Placat anlangende, at ingen af Kongens Undersaatter, som under fremmed Flag med andre Nationers Skibe vorde fangene og udi det Tyrkiske Slaverie opbragt, skal enten kunde vente sig eller nyde ringeste Hjelp til deres Rançon af den Danske og Norske Slave-Casse.” 1

  1. Luxdorph, B.W. «Register over de siden Lovenes Publication adgangne Kongelige Forordninger og Aabne Breve henførte til visse Classer og Tituler» Kjøbenhavn, 1751.
  1723  /  History  /  Last Updated April 17, 2021 by antipodes café  /