Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Nummerflagg [1829.07.29 > 1867]

Nummerflagg [1829.07.29 > 1867]

Med Norges handelsflagg på noen skip /

“Den 04/071829 ble det bestemt i et rundskriv fra Finansdepartementet at alle norske sjøfartsbyer skulle føre register over de fartøyer som hørte hjemme der og som gikk i fart på utlandet. Fartøyene ble tildelt et nummer, som sammen med tollstedets bokstav ble ført inn på et flagg.
(…) Flagget skulle være firkantet, hvitt og midt på duken skulle kjenningsbokstaven og skipsnummeret stå i svart, bokstaven øverst og tallet like under. Det ble også bestemt at større Skibe bør ha flagg av 4 alens høyde og 3 alens bredde. (…) Det svarte og hvite flagget ble utvilsomt valgt for å gi gode kontraster over lange avstander, men det vaar unektelig noe tørt og kjedelig.
Det er nok grunne til at dukene, mot reglementet, ofte ble sydd i sterke farger. (…) Andre skip kunne ha en rød kant rund flagget og et lite norsk flagg i øverste hjørne, nærmest stangen. Variasjonene var mange, men rødt, hvitt og blått går igjen som de eneste brukte farger.” 1

  1. Munksgaard, J.H. «Flagg og vimpler på skip fra Kristiansand» s7-9. Spareskillingsbanken årshefte. Kristiansand, 2011
    Se Bilde: Ukjent «Norske Løve» af Kragerø. Capt. L Feilberg Krø, 1838 Foto: © Norsk Maritimt Museum NSM.K00929.

  1829  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: