Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  “Av lapper sammensyede flag” [1844.12.24]

“Av lapper sammensyede flag” [1844.12.24]

“En Indsender har i Svenska Minerva for sidste Tirsdag [24/12] ført bitre Besværinger over, at de norske Farver ogsaa ere blevne optagne i et, tilfølge af Resolutionen om Unionsflagget, foreskrevet nyt Kommandoflag for Admiralerne og Flaadens øvrige høiere Officerer. (…) “det hele Admiralsflag sammensyet af blaa, gule, røde og hvide Lapper til et Antal af 20 Stykker, de Fleste af trekantet Form; man kommer mod sin Villie ved Synet af den blotte Tegning paa den Tanke, at Theatret har fra sit Klædeskammer laant nogle af Harlequins Klædningstykker til Mønster for denne mislykkede Flagforandring. Hvad man med Vished kan formode, er: at ingen af den Svenske Flaades Officierer have projekteret dette af Lapper sammensyede Flag og Kommandotegn.””1

  1. Morgenbladet. Christiania, 1844.12.31
  1844  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /