Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Fiskeriopsynsflagg [1852.10.07]

Fiskeriopsynsflagg [1852.10.07]

Norges unionsflagg med merke /

Kgl. Resolusjon: “8) at de til Opsynet hørende Fartøier skulle føre det norske Orlogsflag, hvori anbringes i en hvid Firkant i Flagets Midte med gule Bogstaver Ordene ‘Fiskeri-Opsyn’ samt en Krone over disse Ord.”1

  1. 346. Oscar I «Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge» Utg. Chr. Tønsberg. 1857
    Se også:
    · Stortingsforhandlinger 1898. s119
    · Nordlands Folkeblad 1898.01.07. s2
    · «Album des Pavillons nationaux et des marques distinctives des Marines de guerre et de commerce» Utg. Imprimerie nationale. Paris, 1889

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1852  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: ,