Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsflagg: krigsflagg [1913.05.03]

Orlogsflagg: krigsflagg [1913.05.03]

(Kommanderende Admiral) /

“(…) militære og civile statsbygninger og Statens fartøier (…) fører samme flag, krigsflagget. (…) Forslag om, at orlogsflagget utelukkende forbeholdes krigsmakten.”1

  1. Stortinget. Ot. prp.25. «Om utferdigelse av ny lov om Norges flagg» 1925.03.13
  1913  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /