Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg på Sydpolen [1911.12.14]

Norges handelsflagg på Sydpolen [1911.12.14]

‘Saa planter vi dig, du kjære flag, paa Sydpolen og gir sletten, som denne ligger paa, navnet: Kong Haakon VII’s vidde.’

Denne lille stund vil vistnok mindes av oss alle, som stod der dengang. Langvarige ceremonier vænner man sig av med i de egne, – jo kortere des bedre.”1

  1. Amundsen, R. «Sydpolen» s122. Utg. Jacob Dybwads forl. 1912

    Foto: [pdm] Olav Bjaaland (1863-1961) Norsk Polarinstitutts bildearkiv/li>
  1911  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /