Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsflagg [1913.12.02]

Orlogsflagg [1913.12.02]

“Det hensiktmessigste synes å være, uttaler UD., kun å ha et flagg, men finner man å burde ha et eget orlogsflagg, bør dette i alle fald helt være forbeholdt krigsmakten.” 1

  1. Stortinget. Ot. prp.25. «Om utferdigelse av ny lov om Norges flagg» 1925.03.13
  1913  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /