Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsflagg, Statsflagg, Handelsflagg [1914.06]

Orlogsflagg, Statsflagg, Handelsflagg [1914.06]

Departementene var (…) av den opfatning, at Statens av de civile etater benyttede bygninger og fartøier skulde benytte det almindelige koffardiflagg, forsynt med et særlig merke, f.eks. riksvåbenet i et hvitt felt i flaggets midte, for å betegne dem som statseiendom.”1

  1. Stortinget. Ot. prp.25. «Om utferdigelse av ny lov om Norges flagg» 1925.03.13
  1914  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.06. av antipodes café  /