Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges handelsflagg [1833.07.31]

Norges handelsflagg [1833.07.31]

Forslag om adresse til Kongen (Hielms) /

“Hans Kongl. Majestæt ansøges i underdanig Addresse om, for det Tilfælde at Norges Flag fremdeles indtil næste Storthing maa være udelukket fra en Deel
af Verdenshavet, naadigst at lade meddele bemeldte Storthing nøiagtig Forklaring om, hvilke Hindringer der endnu staae iveien for Flagets Frihed, og motiveret Beregning over de Pengesummer, som maatte være fornødne for at see Grundlovens §111. sat i fuldstændig Adøvelse.”1

  1. Hielm, J.A. Stortingsforhandlinger 1833, august. s400.
  1833  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /