Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggforslag  /  Flaggforslag [1815.10.16]

Flaggforslag [1815.10.16]

“(…) innlevert ved repr. Jacob Aall, ang en søknad til Kongen om et nytt felles handelsflagg for Norge og Sverige og å forhandle med barbareskstatene om bruken av et slikt flagg.” 1


Avvist: 1815.12.17: “Hvad er for Norge og Sverrig sælleds Flags Farver angaaer, da kunde Bestemmelsen om disse vel, ved første Øiekast, synes ligegyldig; men den er det dog neppe med hensyn til de hos begge Nationer herskende nationale Meninger, eller, om de saa maa kaldes, nationale Fordomme. Committeen vover derfor ikke at tilraade Antagelsen af det af Stadsraad Aall Foreslaaede Flag. Paa den ene Side, er Grund til at tvivle, om den Svenske Konge og Rigets Stænder ville antage et Flag, hvori der ikke findes det gule Kors, som Svenske Sømænd, saavidt man veed, have en særdeles Forkjærlighed for; og paa den anden Side troer Committeen, at den Norske Sømand ugjerne vil kalde det Flag sit, hvori han ikke finder den røde Farve; thi var det end historisk vist og avgjort (som det dog neppe er) at den røde Farve i Flaget ikke er eiendommelig Norsk, men at den kun hidhører fra Foreningen med Danmark, saa er den Norske Sømand i flere Aarhundrede vant at ansee den som Norsk” 2


“Nils Aall leverte også et alternativ til dette. Dette forslaget var identisk med orlogsflagget av [7.] mars med tverrskåret flaggduk.”3


“Nils Aall. Brukseier og politiker.—(…) en av Norges ledende politikere i 1814—. Aall satt som medlem av regjeringen frem til 28. november 1814, men avslo å fortsette som statsråd under den nye kongen. 1815-16 var han førsterepresentant for Bratsberg amt på Stortinget, hvor han var visepresident, lagtingspresident og formann i finanskomiteen.” 4

  1. Stortinget. 2017, loc. cit. (Se: “s322.SA, vedlagt OEP 346.”)
  2. Stortings Forhandlinger 1815-1816» loc.cit.
  3. Munksgaard, J.H. 2012, op. cit. s73.
  4. Gjeruldsen, O.H. «Niells Aall»  www.snl.no/Niells_Aall/ v1. Store Norske Leksikon. 2009.02.13

Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1815  /  Norges Flaggforslag  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: