Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1821.01.06]

[1821.01.06]

“100.000 norske Speciedaler” /

“Kongens svar, datert 06/01 på Stortingets adresse av 14/09 1818 om forhandlingene med barbareskstatene om det norske handelsflagget”1

“(…) Hans Kongelige Majestæt skulle, angaaende denne Sag, herved naadigst tilkjendegive Norges Riges Storthing, at Hans Majestæt hidtil ikke har funnet indlede deslige Underhandlingerne, fordi der er sædvanligt at aabne samme ved at give betydelige Foræringer, hvortil Hans Kongelige Majestæt, uagtet Høisamme ikke forud nøiagtigen vil kunne angive den fornødne Sums Størrelse, dog antager, at omtrent 100.000 norske Speciedaler ville medgaae.*
Ligesom intet til Bestridelsen af denne Utgift af forrige Storthing var anslaaet, saa befrygter Hans Kongelige Majestæt ogsaa, at der for Tiden vil for Kongeriget Norges savnes Resourcer, saavel til at udrede den Sum, der for een Gang ved Underhandlingernes Aabning maatte udfordres, som til førmedelst et eget norske Handelsflags Anerkjendelse af Barbareskerne aarligen at udrede betydeligt mere, end hvad Kongeriget Norge nu bidrager til Beskyttelse mod Barbareskerne af begge de forenede Rigers Handel. Imidlertid har Hans Kongelige Majestæt, ved Resolution af 26/10 1818, indtil videre naadigst tillad de Førere af norske Handelskibe, som maatte ønske det, i alle Farvande at bruge derfor de forende Riger naadigst bestemte Unionsflag, dog uden Split og Tunge (…)”2

  1. Stortinget «[Det norske flagg] Kronologi» www.stortinget.no/ 2017
  2. Carl Johan. Sitert i «Stortingsforhandlinger 1821, mai. s517-ff.

“Selv om Norge var underlagt Sverige på mange områder, hadde landet sitt eget pengevesen. Måleenheten var 25,282 gram rent sølv og ble kalt speciedaler.” 3

Norges Bank «1816 – 1873 Sølvspecien» www.norges-bank.no/

  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.25. av antipodes café  /