Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggkommisjonen [1821.01.06]

Flaggkommisjonen [1821.01.06]

Bergen /

“I et brev datert 06/01 1821 la den bergenske flaggkommisjonen frem sitt syn på flaggsaken.
(…) Kommisjonen mente at et flagg burde ha tre hovedegenskaper. For det første burde det skille seg ut fra alle andre nasjoners flagg.
For det andre skulle det være lett kjennelig på lang avstand.
For det tredje skulle flagget være pent eller se ‘smukt ud’. Etter kommisjonens mening tilfredsstilte hverken flagget med den norske løve eller unionshandelsflagget de to første kravene, mens Kiellands foreslåtte flagg ikke tilfredsstilte det siste kravet. Kommisjonen mente Kiellands flagg ikke hadde den nødvendige ‘Skjønhed foreneet med Simpelhed’.”1


“Denne kommisjonen besto av syv personer. Det var Gerhard Armauer, Reinholt Jacob Klagenberg, August Konow, Frederik Meltzer, Henrik Meyer, Fredrik Meyer og Johan G. Müller. Alle var velkjente i Bergens
administrasjon og næringsliv.”2

  1. Munksgaard, J.H. «Flagget, Et nasjonalt symbol blir til» s 95-f. Utg. Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012
  2. ibid.

  1821  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.25. av antipodes café  /