Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  [1820.12.15]

[1820.12.15]

“I midten av desember 1820 fikk (Jacob) Aall oversent Kiellands forslag og en henvendelse til Stortinget som Kielland selv hadde forfattet, likeså svarene fra de 14 stedene som hadde hatt hans sirkulære til behandling.”1

“Af de til mig indkomne Besvarelser, seer jeg nok at flere helde til Ideen om Farverne, i vort i Dag ikke vort, men det danske, os at bruge, forhen tilladte Flag af rødt og hvidt; Saa lang Tids tilvandte Indbildning: at ansee det røde og de hvide Farver som Norges, er vanskelig at udrydde, men kunne jeg ingyde Enhver af Eder de samme Ideer i denne Sag, som bemestre min Overbevisning da troer jeg at De vilde endog finde Nordmandens eyendommelige Æresfølelse derved behageligere tilfredsstillet, naae han tænker sig Rigets Flag, mer som egen Eyendom end Efterlignelse af andre Nationers.”2

  1. Bratbak, B. «Det norskve flagget – Stavanger stod bak» Årbok. s37-ff. Utg. Stavanger museum. Stavanger, 1988
  2. Kielland, G.S. –in litt. 1820.12.15 Original i Stortingsarkivet.
  1820  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.25. av antipodes café  /