Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Flagg med monogram [1644]

Flagg med monogram [1644]

R.F.P. «Regna Firmat Pietas», som betyr «Fromhet styrker rikene».

Tegning: Hoffman, O.: “Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.” s.194 (D.C.XI:16) 1677 – 1709

“1677 beslutade Karl XI att låta avbilda alla fanor och standar vilka vunnits som troféer i krig. Syftet var att bevara minnet av dessa segertecken för eftervärlden även om själva föremålen skulle förstöras av ålder. Erik Dahlberg fick i uppdrag att anlita en konstnär. Det blev Olof Hoffman som kom att ägna resten av sitt liv åt att måla av alla de tusentals fanor och standar som förvarades i Arsenalen. Han dog mitt under Stora Nordiska kriget år 1709. Två hundra år senare befann sig hela trofésamlingen tillfälligt i Nordiska Museet medan Riddarholmskyrkan, där de normalt förvarades, renoverades. Krigsarkivarien Johannes Petrelli passade då på att inventera hela samlingen och anlitade ett flertal konstnärer för att avbilda de fanor som tillkommit efter Olof Hoffmans död eller som Petrelli ansåg hade blivit felaktigt avbildade. Avbildningarna är inbundna i 30 volymer vilka tillhör Krigsarkivets samlingar men finns deponerade i Armémuseums arkiv.” Armémuseum (AMA.0002605 – Avbildning av Statens trofésamling), 2015

Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1644  /  History, Kongesflagg  /  Sist oppdatert: December 16, 2020 av antipodes café  /