Info Panel
You are here:   Home  /  UNF  /  «Skape / Se» [2013.11. > 2020.12]

«Skape / Se» [2013.11. > 2020.12]

En plattform for digital utforsking i det eksisterende norske flagget, og et verktøy for å skape nye individuelle flagg. De lagrede flaggtegningene ble vilkårlig
vist på nettsiden «Se». «Skape» ble tatt i bruk på en rekke skoleverksteder, og utgjorde sammen med “Se” en del av utstillingene i 2014 og 2015.
Plattformen ble fjernet i 2020: Adobe no longer supports Flash Player after December 31, 2020 and blocked Flash content from running in Flash Player in January 12, 2021, Adobe strongly recommends all users immediately uninstall Flash Player to help protect their systems.”

  • IT:
    Francisco Magnone (fmr.uy)

  • Støtte [v.2.0]:
    Kulturrådet, 2015

Foto: Alex Asensi. Longyearbyen, 2015.

  2013  /  UNF, Utforske  /  Sist oppdatert 2021.10.01. av antipodes café  /