Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Kommentar [1837.02.09]

Kommentar [1837.02.09]

Unionsflagg: Tollflagg (Wergeland) /

“Thingets vigtigste Lovearbeider ere følgende:
(…) 3) En nye Toldlov havde samme Skjæbne, hvilket var saameget mere sørgeligt, da den vilde have firaget os for det lidet opbyggelige Syn af det med ikke-norske Farver rigeligen forsynede saakaldte Unionsflag paa vore Toldboder og Toldbetjentenes Krydsfartøier og istedet herfor havde paabudet Brugen af det lovbestemte norske Koffardiflag. Man siger ellers, at Sanktion væsentlig blev nægtet, fordi Paragraf af de ældre Toldlove var udelukket af denne, der gav Tolddepartementet den ukonstitutionelle Ret, at kunne eftergive Vedkommende aldeles alt Ansvar af Straf og Konfiskationer for Overtrædelser af Toldloven, og saaledes paa engang begunstige enkelte Kjøbmænd, og berøve Staten og Toldembedsmændene de forvikede Varer og Mulkter.”1

  1. Wergeland, H. «For Menigmand – Et Patriotisk Flyveblad» Nº6-7. 1837

  1837  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.29. av antipodes café  /