Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Trefarvede flagg [1898.05.17]

Trefarvede flagg [1898.05.17]

På kristiania kommunes bygninger /

“Det “rene” flag blev derefter første gang den 17. mai heist paa kommunens bygninger undtagen politikammerbygningen. Politimesteren ansaa sig nemlig som embedsman avkaaret fra at heise et andet flag end statens officiele.”1

  1. «Beretning om Kristiania kommune for aarene 1887-1911» s25. Utg. Gundersens J. Chr. Kristiania, 1914

 

  1898  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /  #: