Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Nasjonalisme, presse og myter [1892.02]

Nasjonalisme, presse og myter [1892.02]

“I denne tid, da der tales saa meget om flaget, kan det maaske interessere vore læsere at faa vide skriver ‘Christiansands tid’
(…) Gerhard Meltzer [12år] tegne- de nemlig i 1821 for sin fader [Fredrik Meltzer] (…) det nuværende norske flag som Konsulen fremlagdes for Stortinget (…)”1

“Men historien er en myte. Frederik Meltzer kom til Christiania for å møte på Stortinget 2. mars. Han ble værende i byen til stortingssesjonen sluttet i august. Meltzer reiste fra Christiania klokken 3 om ettermiddagen 25. august og var hjemme i Bergen 3. september. Mens Frederik Meltzer oppholdt seg i hovedstaden, bodde hans kone og barn i Bergen. Hans unge sønner kan derfor ikke ha hatt direkte kontakt med sin far mens han satt på Stortinget i 1821. Det er også lite sannsynlig at han har fått et brev fra familien i dagene mellom 30. april og 4. mai som skulle hatt innvirkning på hans tanker om et nytt norsk flagg.

Det er større grunn til å feste lit til Knut Nygaards forklaring. Han skriver at Meltzer allerede samme dag som han holdt talen, utarbeidet løsningen som skulle bli den endelige. Frederik
Meltzer fikk ideen allerede på tingbenken, og i hans dagbok som Nygaard har sine forklaringer fra, skriver Meltzer: “Da man absolut vilde have rødt Flag med hvidt Kors i og desuden noget blaat for at tegne Foreningen med Sverige, og saaledes at man kunde bruge de gamle Flag uden at bekoste nye, så var det nødvendig å gjøre noen endringer på mitt allerede foreslåtte flagg””2

  1. Fredriksstad Tilskuer. s2. 1892.02.18
  2. Munksgaard, J.H. «Flagget, et na sjonal t symbol blir til» s100. “Myten om Meltzers sønn”. Utg. Vest-Agder-museet. Kristiansand, 2012.

 

  1892  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.04. av antipodes café  /