Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Norges orlogsflagg heist [1905.06.09]

Norges orlogsflagg heist [1905.06.09]

“Vi har halt ned det gamle flag og heist det nye, og vi har hilset dem begge. Thi vi elsked det gamle flag, som i 60 aar med ære har vaiet over den norske marines skibe, idet vi i det saa symbolet paa vort fædreland og vore pligter mod dette.  Men i end høiere grad vil det nye være os kjært og dyrebart; thi det skal for os være symbolet paa et uafhængigt, et fuldt selvstændigt fædreland (…)”1

  1. Viseadmiral Sparre, Ch. H. «Flagskiftningen» Sitert i Vigeland, N. P. «Norge på havet»
    Utg. Nasjonalforlaget. Oslo, 1954

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

 

  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /