Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Admiralsflagg [1905.06.07]

Admiralsflagg [1905.06.07]

Kommando- og rangflagg /

Regjeringsresolusjon: “3. Forsvars-Departementet bemyndiges til at træffe de Bestemmelser om Forandring i alle Kommandotegn, som bliveer en nødvendig Følge af Orlogsflagets Forandring.”1

“I kommandotegn erstattes unionsmerket med en rød firkant, hvorvi det specielle kommandotegn flyttes op.”2

  1. Sitert i «Departements-tidende» s398. Utg. Schibsted. Christiania, 1905
  2. FD. Sitert i Bratland, S. «En orientering om våre flagg» Redgjørelse for Den sentrale sjefsnemnd. FD. Sekretariatet. Ref: H/N 6264.61.SB.MF 1960.05.19

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1905  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.05. av antipodes café  /  #: ,