Info Panel
You are here:   Home  /  'stjerner'

Brigader / Flaggkommandør rangflagg [2010]

[Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i Kommando- og rangflaggene.]

Oct 2010 Read More →

Generalmajor / Kontreadmiral rangflagg [2010]

[Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i Kommando- og rangflaggene.]

Oct 2010 Read More →

Generalløytnant / Viseadmiral rangflagg [2010]

[Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i Kommando- og rangflaggene.]

Oct 2010 Read More →

General/Admiral Rangflagg [2010]

[Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i Kommando- og rangflaggene.]

Oct 2010 Read More →

Kontreadmirals flagg [rundt 1965]

Kontreadmiral…

May 1965 Read More →

Flaggforslag [1955.05.31]

“I sitt skriv har Forsvarsstaben foreslått at kommandostavene bør danne 90 graders vinkel unntatt for Hæren som bør få beholde kommandostavene slik som de nå er.”

May 1955 Read More →

Flaggforslag [1954.11.16]

Kommando- og rangtegn: Generaler, generalløynanter, generalmajorer …

Nov 1954 Read More →

Flaggforslag [1954.10.27]

For generals- og admiralsgrad…

Oct 1954 Read More →

Flaggforslag [1954.10.27]

For forsvarsgrensjefer…

Oct 1954 Read More →

Flaggforslag [1954.10.27]

For sjefen for forsvarsstaben…

Oct 1954 Read More →