Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Generalmajor / Kontreadmiral rangflagg [2010]

Generalmajor / Kontreadmiral rangflagg [2010]

Kommando- og rangflagg (Forsvarsdepartementet) /

“Med unntak av HV-flagget, har derfor flaggene nå blitt endret. Generalinspektørenes flagg har fått forsvarsgrenenesemblem i kanton. Hærens emblem består av riksløven flankert av opprette sverd, det hele kronet, Sjøforsvaret har et kronet anker og Luftforsvaret en kronet, hvit falk. Heimevernets emblem er bokstavene HV i en krans, også det med en kongekrone over. Rangflaggene for flaggoffiserer er også endret. Tidligere hadde flaggoffiserer i Sjøforsvaret hvite stjerner, mens stjernene var gule for flaggoffiserer i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet. Alle rangflagg i alle forsvarsgrener og HV har nå hvite stjerner av den gamle store type. Antallet stjerner er, som før, avhengig av gradsnivå. De nye flaggene er allerede produsert og distribuert. Tegningene til de nye rang- og kommandoflaggene ble godkjent av Forsvarssjefen i 2010.”1

[Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i Kommando- og rangflaggene.]

  1. Bergersen,T. og Eide J. «Nye norske rang- og kommandoflagg» Nordisk Flaggkontakt. #52 s5-8. Utg. Nordisk Flaggselskap. 2011.10

• Kilde: © Forsvarets mediesenter, 2021.

  2010  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.12. av antipodes café  /  #: ,