Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1954.10.27]

Flaggforslag [1954.10.27]

Norges kommando- og rangtegn (Forsvarsdepartementet)/

For generals- og admiralsgrad.: “c, d, e.)
[Splittflagg med 3, 2 og 1 stjerner] “i øverste felt nærmest stangen”

I de under pkt. b-e.) nevnte kommando- og rangtegn er for generaler i Hæren kommandostaver og stjerner i lys gult for admiraler i hvitt og for generaler i Flyvåpnet i blått. Den blå farve skal være den samme som i flaggets blå kors.”

  1. Forsvarsdepartementet.1954.10.27.
    Resyme av forslag ink. i sak: «Forsvarets kommando- og rangtegn i Forsvaret» Kopi, Forsvarsmuseets bibliotek. Oslo. [2021.09]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1954  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,