Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1954.11.16]

Flaggforslag [1954.11.16]

UTTALELSE (Flyvåpnets overkommando) /

“FOK mener flagget så langt det er mulig, bör bevares rent og finner det derfor uheldig at stjernene plaseres i nedre indre felt, slik som foreslått av fd under alternativ II. fok mener videre at det må være overensstemmelse mellom våre kommando- og rangtegn og nato-bestemmelsene for merkering av kjøretøyer og foreslår derfor at:
· generaler fører 4 stjerner
· generalløynanter fører 3 stjerner
· generalmajorer fører 2 stjerner.”1

  1. Forsvarsdepartementet. 1955.05.31
    Resyme av forslag ink. i sak: «Forsvarets kommando- og rangtegn i Forsvaret» Kopi, Forsvarsmuseets bibliotek. Oslo. [2021.09]

•Egen tolkning: antipodes café, 2021

  1954  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: ,