Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1955.05.31]

Flaggforslag [1955.05.31]

Kommando- og rangtegn (Forsvarsstaben)/

“I sitt skriv har Forsvarsstaben foreslått at kommandostavene bør danne 90 graders vinkel unntatt for Hæren som bør få beholde kommandostavene slik
som de nå er.” 1

  1. Forsvarsdepartementet. 1955.05.31
    Resyme av forslag ink. i sak: «Forsvarets kommando- og rangtegn i Forsvaret» Kopi, Forsvarsmuseets bibliotek. Oslo. [2021.09]
  1955  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: , ,