Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Flaggforslag [1954.10.27]

Flaggforslag [1954.10.27]

Norges kommando- og rangtegn /

For sjefen for forsvarsstaben: “Splittflagg med 2 forgylte kommandostaver i kryss og 1 forgylt stjerne på hver side av de krysslagte kommandostaver i øverste felt nærmest stangen. Stjernene skal anbringes utenfor den vertikale forbindelseslinje mellom kommandostavenes endepunkter.”

  1. Forsvarsdepartementet.1954.10.27. Forslag ink. i sak: «Forsvarets kommando- og rangtegn i Forsvaret» Kopi, Forsvarsmuseets bibliotek. Oslo. [2021.09]

• Egen tolkning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1954  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.10.09. av antipodes café  /  #: , ,